Khiếu nại, báo lỗi: 039.432.5245

Hotline: 039.432.5245

Biến chứng thai kỳ

Đôi khi mẹ bầu hoặc em bé gặp vấn đề về sức khỏe khi mang thai. Chăm sóc và xét nghiệm trước khi sinh tốt có thể giúp ngăn ngừa, phát hiện và kiểm soát một số biến chứng thai kỳ.