Khiếu nại, báo lỗi: 039.432.5245

Hotline: 039.432.5245

Giai đoạn mang thai 3 tháng cuối

Cuộc hành trình làm Mẹ bầu của chúng ta sắp kết thúc tốt đẹp, đây cũng là giai đoạn thử thách lớn nhất đối với mẹ bầu, một loạt các triệu chứng xảy ra tác động nên cơ thể mẹ bầu.