Khiếu nại, báo lỗi: 039.432.5245

Hotline: 039.432.5245

Giai đoạn trước khi mang thai

Nếu bạn đang cân nhắc về việc có con, có lẽ bạn đã tự hỏi sẽ mất bao lâu để có thai, quan hệ tinh dục vào thời điểm nào và tần xuất quan hệ như nào hợp lý? Dưới đây là câu trả lời cho bạn.