Khiếu nại, báo lỗi: 039.432.5245

Từ 1 đến 2 trong 2
Hộp 25 Que Thử Đường Huyết On Call Plus

Hộp 25 Que Thử Đường Huyết On Call Plus

158.000đ 200.000

(0 đánh giá)
Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus

Máy Đo Đường Huyết Acon On Call Plus

653.400đ 990.000

(0 đánh giá)

Máy đo tiểu  đường