Khiếu nại, báo lỗi: 039.432.5245

Chính sách bảo mật thông tin

Phương thức thu thập thông tin thành viên, khách hàng

- Thông qua việc khách hàng nhập các thông tin khi mua sắm trên website bao gồm: Họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ khách hàng.

- Khách hàng đăng ký hệ thống và cập nhật các thông tin trong trang quản lý của khách hàng bao gồm cả mật khẩu ( được mã hóa trên hệ thống theo phương thức bảo mật nhất ).

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về lưu trữ bảo mật thông tin, mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới email và mật khẩu đã đăng ký trên hệ thống. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm phải thông báo cho bộ phận hỗ trợ, chăm sóc khách hàng khi bị mất thông tin, mất quyền truy cập, hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật. Các thông tin khách hàng cung cấp cho bên thứ ba sử dụng dịch vụ nằm ngoài khả năng và trách nhiệm của Boby.vn.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin khách hàng cho một số dịch vụ mua sắm, vận chuyển và chăm sóc khách hàng của chúng tôi như:

- Cung cấp các dịch vụ đến các thành viên.

- Cung cấp các thông tin khách hàng cho các đối tác vận chuyển và thanh toán.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Boby.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin thành viên, khách hàng

Thành viên, khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Boby.vn qua email, bộ phận hỗ trợ và hotline của Boby.

Số điện thoại: 0356.023.999

Email: hotro@boby.vn

Chúng tôi có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 10 ngày.